Privacybeleid

1. INLEIDING

SK Tech Systems LLC, eigenaar van “SIR – Stock Tracking, Invoice Maker, Receipts Creator” (“wij”), heeft dit gegevens- en privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven via onze website en tijdens het leveren van ons SIR software-as-a-service-platform (“platform”) en aanverwante diensten.

De privacy van onze gebruikers is voor ons van groot belang. Door onze website op https://www.sir-app.com te bezoeken of de Services op enigerlei wijze te gebruiken, erkent u dat u de praktijken en het beleid zoals uiteengezet in dit Gegevens- en privacybeleid accepteert en stemt u hierbij in met het verzamelen, gebruiken en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit gegevens- en privacybeleid.

2. BELEIDSDEKKING

Dit gegevens- en privacybeleid heeft betrekking op onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van informatie over identificeerbare individuen en informatie die kan worden gebruikt om een ​​individu te identificeren (“persoonlijke informatie”). Er kan persoonlijke informatie worden verzameld over gebruikers en bezoekers van de website, evenals over onze klanten en hun eindgebruikers die de services gebruiken.

Dit gegevens- en privacybeleid heeft alleen betrekking op de activiteiten van SIR – Stock Tracking, Invoice Maker, Receipts Creator. Dit gegevens- en privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, inclusief onze klanten die de services kunnen gebruiken om persoonlijke informatie van derden te verzamelen. Als u persoonlijke informatie aan ons of het platform verstrekt, bent u ervoor verantwoordelijk dat u de nodige autorisaties en toestemmingen van de relevante personen hebt verkregen om dergelijke persoonlijke informatie aan ons beschikbaar te stellen voor gebruik in overeenstemming met dit gegevens- en privacybeleid. .

3. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

3.1 Klantinformatie – Om de Services te gebruiken, is het mogelijk dat gebruikers een geldig SIR-account nodig hebben om in te loggen op de Services (“Account”). Wanneer u zich registreert voor de Services of een Account aanmaakt, verzamelt SIR bepaalde informatie van u (gezamenlijk “Accountinformatie”). Wanneer u zich registreert voor de Services, verzamelt SIR de volgende persoonlijke informatie:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres

Wanneer onze gebruikers de Services gebruiken om facturen, ontvangstbewijzen en andere documenten te verzenden, verzamelt SIR uw IP-adres en mobiele apparaat-ID. De Services houden ook facturen, ontvangstbewijzen en andere documenten en transactiegeschiedenis bij.

3.2 Facturen, ontvangstbewijzen en andere documenten Ontvangers – SIR-klanten gebruiken de Services om facturen, ontvangstbewijzen en andere documenten aan te maken en naar hun klanten en andere derden (“Ontvangers”) te sturen. Om deze Services te kunnen leveren, verzamelt SIR persoonlijke informatie over de ontvangers van onze klanten. Dergelijke persoonlijke informatie kan omvatten:

 • Naam
 • E-mail
 • Adres
 • Telefoon

Facturen, ontvangstbewijzen en andere documenten worden ter beschikking gesteld van de ontvangers via de website of ons softwareplatform. Als zodanig kan SIR ook cookies gebruiken om informatie over Ontvangers bij te houden in overeenstemming met ons Cookiebeleid hieronder.

3.3 Gebruik van persoonlijke informatie – Naast de hierboven vermelde doeleinden, kan SIR persoonlijke informatie gebruiken om:

 • toegang tot het account verifiëren en toegang tot de diensten verlenen;
 • het leveren, beheren, onderhouden en verbeteren van de Services;
 • technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten verzenden;
 • de door u gevraagde Services en functies leveren en leveren, transacties verwerken en voltooien, en u gerelateerde informatie sturen, inclusief bevestigingen en facturen;
 • reageren op opmerkingen, vragen en verzoeken en klantenservice en ondersteuning bieden;
 • communiceren met klanten over diensten, functies, enquêtes, nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties, en ander nieuws of informatie over ons en onze geselecteerde partners verstrekken;
 • onderzoeken en voorkomen van frauduleuze transacties, ongeautoriseerde toegang tot de Services en andere illegale activiteiten;
 • de Services personaliseren en verbeteren, en inhoud, functies en / of advertenties aanbieden die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren of anderszins uw ervaring met de Services aanpassen;
 • trends, gebruik en activiteiten in verband met de Services en voor marketing- of advertentiedoeleinden volgen en analyseren;
 • u in staat stellen om te communiceren, samen te werken en bestanden te delen met gebruikers die u aanwijst; en
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, eventuele geschillen die we hebben met een van onze gebruikers op te lossen en onze overeenkomsten met derden af ​​te dwingen.

4. COOKIES

Media

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de website informatie over de individuele webpagina’s of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de website hebben verwezen en informatie over hoe u met de website omgaat. We verwijzen naar deze informatie als “Apparaatinformatie”.

We verzamelen apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:

 • “Cookies” zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatiecode bevatten. Ga naar http://www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen.
 • “Logbestanden” volgen acties die plaatsvinden op de website en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende / exitpagina’s en datum- / tijdstempels.
 • “Webbakens”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de website bladert.

De website maakt gebruik van “cookies” om informatie te verzamelen en onze producten en diensten te verbeteren. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om andere gegevens op uw computer te zien, noch kunnen ze uw e-mailadres of identiteit bepalen.

We kunnen “permanente cookies” gebruiken voor de registratie-ID van de klant en het inlogwachtwoord voor toekomstige logins bij onze service.

We kunnen “sessiecookies” gebruiken voor websitebezoekers, inclusief ontvangers, om bepaalde functies van onze service mogelijk te maken, om beter te begrijpen hoe u met onze services omgaat en om het geaggregeerde gebruik en de routing van webverkeer op onze website en platform te volgen.

De website kan ook technologieën gebruiken zoals bakens, scripts en tags. Deze technologieën kunnen worden gebruikt voor het analyseren van trends, het beheren van de website, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. Verschillende browsers bieden mogelijk hun eigen beheertools om dit soort trackingtechnologieën te verwijderen.

We kunnen ook externe advertentiebedrijven gebruiken om sommige van onze advertentieservices te leveren. Deze derde partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen en gegevens verzamelen over uw online activiteiten op websites of online services wanneer u bent ingelogd op de externe service, ook voor gerichte advertenties.

5. GEGEVENSOPSLAGLOCATIE EN OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

SIR verwerkt en bewaart zijn gegevens, inclusief persoonlijke informatie, op servers in de Verenigde Staten. SIR kan ook bepaalde persoonsgegevens delen of vrijgeven aan:

 1. Externe serviceproviders: we kunnen serviceproviders gebruiken om namens ons gegevens te verwerken, inclusief uw persoonlijke gegevens. Deze verwerking is voor verschillende doeleinden, waaronder bijvoorbeeld het verzenden van marketingmateriaal. Externe dienstverleners verwerken persoonsgegevens alleen volgens onze instructies, onder voorbehoud van wettelijke overeenkomst, zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsclausules en mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
 2. Betalingsproviders en (andere) financiële instellingen: het kan zijn dat we bepaalde persoonsgegevens moeten delen met de betalingsdienstaanbieder en de relevante financiële instelling om betalingen van jou en aan jou te kunnen afhandelen. We kunnen bovendien gegevens delen met relevante financiële instellingen, als we dit strikt noodzakelijk achten voor het opsporen en voorkomen van fraude.
 3. Bevoegde autoriteiten: we geven persoonsgegevens door aan wetshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk verplicht is of strikt noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen of vervolgen van criminele handelingen en fraude. Mogelijk moeten we gegevens verder bekendmaken aan bevoegde autoriteiten om onze rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van onze zakenpartners te beschermen en te verdedigen.

Door persoonlijke informatie in te dienen of anderszins gebruik te maken van de services, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking van uw persoonlijke informatie in de Verenigde Staten. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw persoonlijke informatie toegankelijk kan zijn voor wetshandhavings- en overheidsinstanties in de Verenigde Staten onder wettige toegangsregelingen of gerechtelijk bevel.

6. GEGEVENSBEWARING

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang als nodig blijft voor het geïdentificeerde doel of zoals vereist door de wet, die zich kan uitstrekken tot na de beëindiging van onze relatie met u. Wanneer een account voor een langere periode inactief wordt, zullen we de account en gerelateerde gegevens verwijderen met voorafgaande kennisgeving aan de accounthouder.

Onze klanten die de Services kunnen gebruiken om facturen, ontvangstbewijzen en andere gegevens, inclusief persoonlijke informatie, op te slaan in overeenstemming met hun eigen bewaarbeleid.

We may retain certain data as necessary to prevent fraud or future abuse, or for legitimate business purposes, such as analysis of aggregated, non-personally-identifiable data, account recovery, or if required by law. All retained Personal Information willWe kunnen bepaalde gegevens bewaren als dat nodig is om fraude of toekomstig misbruik te voorkomen, of voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals analyse van geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens, accountherstel of indien wettelijk vereist. Alle bewaarde persoonlijke informatie blijft onderworpen aan de voorwaarden van deze gegevens & amp; Privacybeleid. remain subject to the terms of this Data & Privacy Policy.

7.TOEGANG, CORRECTIE EN NAUWKEURIGHEIDSRECHTEN OP PERSOONLIJKE GEGEVENS

U hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben om de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld te verifiëren en om een ​​algemeen overzicht te hebben van ons gebruik van die informatie. Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, zullen we u een kopie van uw persoonlijke informatie bezorgen, hoewel we in bepaalde beperkte omstandigheden, en zoals wettelijk toegestaan, mogelijk niet alle relevante informatie aan u beschikbaar kunnen stellen, bijvoorbeeld wanneer die informatie heeft ook betrekking op een andere gebruiker. In dergelijke omstandigheden zullen we u op verzoek de redenen voor de weigering verstrekken. We zullen ons best doen om alle verzoeken om toegang en wijzigingen tijdig af te handelen.

We zullen al het mogelijke doen om uw persoonlijke informatie accuraat en up-to-date te houden, en we zullen u voorzien van mechanismen om uw persoonlijke informatie bij te werken, te corrigeren, te verwijderen of aan te vullen, indien van toepassing. Indien van toepassing, zal deze gewijzigde persoonlijke informatie worden verzonden naar die partijen aan wie we toestemming hebben om uw informatie bekend te maken. Door nauwkeurige persoonlijke informatie over u te hebben, kunnen wij u de best mogelijke service bieden.

8. INWONERS VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”)

De wettelijke basis waarop SIR vertrouwt om persoonlijke informatie te verwerken (bekend als “persoonlijke gegevens” onder de algemene verordening gegevensbescherming van de EU) is toestemming, nakoming van onze contracten met klanten en het nastreven van legitieme zakelijke activiteiten.

Whier verzamelen we persoonlijke gegevens rechtstreeks van de betrokkenen, zoals onze klanten, en nemen we beslissingen met betrekking tot het verwerken van dergelijke persoonlijke gegevens, we treden op als de gegevensbeheerder. Anders, waar we Persoonsgegevens verwerken namens derden (zoals wanneer onze klanten de Services gebruiken om Persoonsgegevens van hun klanten te verwerken), zijn wij de gegevensverwerker..

Als u inwoner bent van de EER, heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. SIR neemt redelijke maatregelen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken. Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat wanneer we optreden als de gegevensverwerker namens onze gebruikers, u rechtstreeks contact moet opnemen met de gegevensbeheerder om uw rechten uit te oefenen.

In bepaalde omstandigheden, waar wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke, heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een “verzoek om toegang tot de betrokkene”) – Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u hebben wanneer wij de gegevensbeheerder zijn en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u hebben – Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onnauwkeurige informatie die we over u hebben te laten corrigeren, hoewel we de juistheid van de nieuwe informatie die u ons verstrekt mogelijk moeten verifiëren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie – Hiermee kunt u ons vragen om persoonlijke informatie te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als u met succes gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of als we uw persoonlijke gegevens moeten wissen. om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen, waarover u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek wordt geïnformeerd.
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets met uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overschrijden.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie – Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke informatie op te schorten in de volgende scenario’s: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de informatie vaststellen; (b) waar ons gebruik van de informatie onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) waar u ons nodig heeft om de informatie te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw informatie, maar we moeten controleren of we doorslaggevende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.
 • Verzoek om de overdracht van uw persoonlijke informatie aan u of aan een derde partij – Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonlijke informatie verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • Toestemming op elk moment intrekken als we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we u bepaalde diensten niet kunnen verlenen. We zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER. Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

9. PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Dit gedeelte bevat aanvullende details over de persoonlijke informatie die we verzamelen over consumenten in Californië en de rechten die hen worden verleend onder de California Consumer Privacy Act (de CCPA).

Voor meer details over de persoonlijke informatie die SIR heeft verzameld, zie de sectie “Informatie die u ons verstrekt” hierboven. We verzamelen deze persoonlijke informatie voor commerciële doeleinden zoals hierboven beschreven. SIR verkoopt de persoonlijke informatie die we verzamelen niet (zoals die term is gedefinieerd in de CCPA). 

Behoudens bepaalde beperkingen, biedt de CCPA consumenten in Californië het recht om te vragen om meer details over de categorieën of specifieke stukjes persoonlijke informatie die we verzamelen (inclusief hoe we deze persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven), om hun persoonlijke informatie te verwijderen, om zich af te melden van enige “verkoop” van persoonlijke informatie die kan plaatsvinden, en om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van deze rechten.

Consumenten in Californië kunnen een verzoek indienen op grond van hun rechten onder de CCPA door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. We zullen uw verzoek verifiëren met behulp van de informatie die aan uw account is gekoppeld, indien beschikbaar, inclusief e-mailadres. Mogelijk is een identiteitsbewijs van de overheid vereist. Consumenten kunnen ook een gevolmachtigde aanwijzen om deze rechten namens hen uit te oefenen.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE GEGEVENS & amp; PRIVACYBELEID

We kunnen deze gegevens wijzigen & amp; Privacybeleid van tijd tot tijd. Het gebruik van persoonlijke informatie die we verzamelen is onderworpen aan de gegevens & amp; Privacybeleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt verzameld, gebruikt of bekendgemaakt. Als we materiële wijzigingen of wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een aankondiging op onze website te plaatsen of u een e-mail te sturen voordat de wijziging van kracht wordt. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen in de gegevens & amp; Privacybeleid wanneer u de website of services gebruikt nadat dergelijke wijzigingen voor het eerst zijn gepost.

11. EXTRA INFORMATIE

Vragen over deze gegevens & amp; Privacybeleid of SK Tech System LLC’s of SIR – Stock Tracking, Invoice Maker, Receipts Creator’s privacypraktijken moeten per e-mail worden gericht aan:-

support@sir-app.com

Deze gegevens & amp; Privacybeleid is van kracht vanaf 22 augustus 2020.