Gebruiksvoorwaarden

Geldig vanaf: 22ndAugustus, 2020

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw relatie met https://www.sir-app.com website en SIR – Voorraad volgen, Invoice Maker, Receipts Creator mobiele applicatie (de “Service”) beheerd door SK Tech Systems LLC. (“wij”).

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u onze website en mobiele SIR-applicatie (de “Dienst”) gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is gebaseerd op uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing aan alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst. Door Als u de Service opent of gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en accepteert u deze alle juridische gevolgen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u in Gebruik de Service niet geheel of gedeeltelijk.

Abonnementen

Voor sommige onderdelen van de Service wordt gefactureerd een abonnementsbasis (“Abonnement (en)”). U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscycli zijn ook ingesteld op maandelijkse of jaarlijkse basis, afhankelijk van het type abonnement dat u heeft selecteer bij het kopen van een abonnement.

Aan het einde van elke factureringscyclus, uw Het abonnement wordt automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u annuleert het of SK Tech Systems LLC annuleert het. U kunt uw Verlenging van het abonnement via uw online accountbeheerpagina of via contact opnemen met het klantenondersteuningsteam van SK Tech Systems LLC.

Een geldige betalingsmethode, inclusief creditcard is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. Jij zult SK Tech Systems LLC voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldig betalingsmethode informatie. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, kunt u autoriseer automatisch SK Tech Systems LLC om alle abonnementskosten in rekening te brengen die via uw account zijn gemaakt voor dergelijke betalingsinstrumenten.

Mocht automatische facturering niet plaatsvinden om welke reden dan ook, SK Tech Systems LLC zal een elektronische factuur met vermelding van dat u handmatig moet doorgaan, binnen een bepaalde deadline, met de volledige betaling die overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Gratis proefperiode

SK Tech Systems LLC mag, naar eigen inzicht discretie, bied een Abonnement aan met een gratis proefperiode voor een beperkte periode (“Gratis proefversie”).

Mogelijk moet u uw factuurgegevens om u aan te melden voor de gratis proefperiode.

Als u uw facturering invoert informatie wanneer u zich aanmeldt voor de gratis proefperiode, worden er geen kosten in rekening gebracht door SK Tech Systems LLC totdat de gratis proefperiode is verlopen. Op de laatste dag van de Free Proefperiode, tenzij u uw abonnement opzegt, wordt u automatisch de toepasselijke abonnementskosten in rekening gebracht voor het type abonnement dat u heeft geselecteerd.

SK Tech Systems LLC behoudt zich het recht voor om (i) de algemene voorwaarden van het Aanbieding voor een gratis proefperiode, of (ii) een dergelijke aanbieding voor een gratis proefperiode annuleren.

Veranderingen in vergoedingen

SK Tech Systems LLC, op zijn eigen discretie en kan op elk moment de Abonnementskosten voor de Abonnementen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus.

SK Tech Systems LLC zal u voorzien met een redelijke voorafgaande kennisgeving van enige wijziging in de abonnementskosten om u te geven een mogelijkheid om uw Abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging plaatsvindt effectief.

Uw voortgezet gebruik van de Service na de wijziging van het abonnementsgeld die van kracht wordt, vormt uw akkoord om te betalen het gewijzigde bedrag van de Abonnementskosten.

Restitutie

Bepaalde terugbetalingsverzoeken voor Abonnementen kunnen van geval tot geval door SK Tech Systems LLC worden overwogen en verleend naar eigen goeddunken van SK Tech Systems LLC.

Inhoud

Met onze service kunt u plaatsen, linken, bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Inhoud”). U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst op de Service, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid.

Door inhoud op de service te plaatsen, kunt u ons het recht en de licentie verlenen om te gebruiken, wijzigen, uitvoeren, weergeven, reproduceren en dergelijke Inhoud op en via de Dienst verspreiden. U behoudt alle uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Content is van jou (je bent de eigenaar) of je hebt het recht om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Content op of via de Dienst schendt de privacyrechten niet, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van welke dan ook persoon.

We behouden ons alle rechten voor om of communicatie of materiaal verwijderen waarvan we vaststellen dat het: (a) beledigend is, lasterlijk of obsceen; (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend; (c) in schending van een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een andere of; (d) beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor ons in onze enige discretie.

U erkent dat door u met de mogelijkheid om door gebruikers gegenereerde inhoud op de Service te bekijken en te verspreiden, we treden slechts op als een passieve kanaal voor een dergelijke distributie en zijn dat niet het aangaan van enige verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de Service.

Accounts

Als u bij ons een account aanmaakt, dan kunt u moet ons informatie verstrekken die überhaupt accuraat, volledig en actueel is keer. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of een service van derden.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet bekend te maken aan een derde partij. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u hiervan op de hoogte bent schending van de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag de naam niet als gebruikersnaam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die anders is aanstootgevend, vulgair of obsceen.

Intellectueel eigendom

De Service en alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen of code, zijn eigendom van SK Tech Systems LLC en worden beschermd door copyright, handelsmerken, database en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de Service alleen weergeven en kopiëren, downloaden of afdrukken voor uw eigen niet-commerciële gebruik. Elk ander gebruik is ten strengste verboden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Deze voorwaarden verlenen u geen licentie om enig handelsmerk van SK Tech Systems LLC of haar dochterondernemingen te gebruiken. U stemt er verder mee in geen eigendomskennisgevingen te gebruiken, te wijzigen of te verwijderen van materiaal dat is gedownload van de Service.

Links naar andere websites

De service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door SK Tech Systems LLC.

SK Tech Systems LLC heeft geen zeggenschap over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of praktijken van websites of services van derden. U erkent verder en ga ermee akkoord dat SK Tech Systems LLC niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, rechtstreeks of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook wat dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden zullen de beëindiging overleven, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsvoorzieningen, garantieverklaringen, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Bij beëindiging heeft u het recht om het De service wordt onmiddellijk stopgezet. Als u uw account wilt beëindigen, kan dat gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Vrijwaring

U stemt ermee in om te vrijwaren, te verdedigen en vast te houden onschadelijk SK Tech Systems LLC, haar opdrachtgevers, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, aannemers, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers en agenten, van en tegen alle claims, verliezen, schade, verliezen, verplichtingen, kosten, acties of eisen.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de Service; (door onze schending van een van deze voorwaarden; (c) alles wat u plaatst op of uploadt naar het Onderhoud; en (d) alle activiteiten die verband houden met uw account. Dit omvat alle nalatig of onwettig gedrag door u, een persoon of entiteit die toegang heeft tot de Service met behulp van uw account, ongeacht of dergelijke toegang is verkregen via frauduleus of illegaal middelen.

Beperking van aansprakelijkheid

SK Tech Systems LLC, haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, incidenteel, speciaal, gevolgschade of punitieve schadevergoeding, inclusief maar niet beperkt tot economisch verlies, verlies of schade aan elektronische media of gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen, resulterend van (i) uw toegang tot of gebruik van de Service; (ii) uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik maken van de Service; (iii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op of gerelateerd aan de Dienst; (iv) enige inhoud die is verkregen van of via de Service; en (v) de ongeautoriseerde toegang tot, gebruik van of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of elke andere claim in de wet, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin beschreven oplossing niet blijkt te hebben gefaald van zijn essentiële doel.

Disclaimer en niet-afstand doen van rechten

SK Tech Systems LLC maakt geen garanties, verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website en bijbehorende technologie. Alle zogenaamd toepasselijke garanties, voorwaarden en voorwaarden zijn uitgesloten, voor zover toegestaan ​​door de wet. Uw gebruik van de service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS” en “AS BESCHIKBAAR ”basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering, behalve zoals bepaald onder de wetten van de staat Wyoming in de Verenigde Staten van Amerika. In dergelijke gevallen, de relevante staatswet is van toepassing voor zover nodig.

SK Tech Systems LLC, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service zal functioneren ononderbroken, veilig of beschikbaar op een bepaalde tijd of locatie; b) elk fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Service is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service voldoen aan uw vereisten.

Als u een van deze voorwaarden schendt en SK Tech Systems LLC kiest ervoor om niet onmiddellijk te handelen, of kiest ervoor om helemaal niet te handelen, SK Tech Systems LLC heeft later nog steeds recht op alle rechten en rechtsmiddelen datum, of in een andere situatie, waarin u deze voorwaarden overtreedt. SK Tech-systemen LLC doet geen afstand van zijn rechten. SK Tech Systems LLC is niet verantwoordelijk voor elke vermeende schending van deze voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen rechten op handhaving.

U mag niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins uw rechten onder deze voorwaarden overdragen.

Uitsluitingen

Zoals hierboven uiteengezet, zijn enkele rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking niet toestaan van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, dus de bovenstaande beperkingen is mogelijk niet op u van toepassing. De wetten van de staat Wyoming van de Verenigde Staten van Amerika kunnen van toepassing zijn op bepaalde producten en diensten die worden geleverd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten in de staat Wyoming, United Staten van Amerika, zoals van toepassing.

Als een bepaling van deze voorwaarden wordt nageleefd ongeldig of niet-afdwingbaar zijn door een bevoegde rechtbank, dan alle overige bepalingen van deze voorwaarden blijven van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen en eventuele eerdere overeenkomsten, mondeling of anderszins, met betrekking tot de Dienst vervangen.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor discretie, om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een revisie is materiaal zullen we redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering is, zal worden naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop alsjeblieft met het gebruik van de website en de Service.

Privacy

Alle persoonlijke informatie die is verzameld in het verloop van uw gebruik van de service wordt beheerst door onze gegevens & amp; Privacy Beleid, beschikbaar op: https://www.sir-app.com/privacyhet beleid.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via support@sir-app.com